PRISHÖJNING 2015

//PRISHÖJNING 2015

PRISHÖJNING 2015

Vår prislista från 2011 upphör att gälla vid årsskiftet, och ersätts med en ny.

Kostnadsökningar tillsammans med stigande materialpriser gör att vi måste höja våra priser för 2015. Prishöjningarnas storlek varierar beroende på produktgrupp.

En ny (pdf) prislista kommer att finnas under produkter i slutet av januari.

2016-03-09T14:18:26+01:00 Categories: Nyheter|