416 V-låda jalusi

416 V-låda jalusi

V-låda i Rfs eller Alu med jalusidörr.
Tillverkas i alla storlekar.
Jalusi i aluminiumpanel.

Se ex.under artiklar.