Läs mer

Rostfria eller aluminium dieseltankar är ett populärt val för många företag och organisationer som använder diesel som bränsle för sina fordon eller maskiner. Dessa tankar är tillverkade av rostfritt stål eller aluminium som är material som är kända för sin hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.

Långsiktigt kostnadseffektivt val

Rostfritt stål är ett material som innehåller minst 10,5% krom. Kromet ger stålet dess motstånd mot korrosion och rost liksom aluminium. Dessa tankar är också mer resistenta mot mekaniska skador och kan hålla i många år utan att behöva bytas ut. Detta gör dem till ett långsiktigt kostnadseffektivt val jämfört med diesel tankar gjorda av andra material.

Fördelar med rostfria dieseltankar

Dieseltankarna är lätta att rengöra och underhålla. De är också lätta att inspektera för eventuella skador eller läckage, viket gör det enkelt att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede.

Det finns en mängd olika dieseltankar som vi kan producera i olika former och med olika volymer. Dessa dieseltankar kan användas till många olika ändamål, inklusive för att lagra diesel till förbränningsmotorer, generatorer och andra dieseldrivna enheter.

Sammantaget är rostfria- och aluminium dieseltankar ett hållbart och långsiktigt kostnadseffektivt val för företag och organisationer som använder diesel som bränsle. De är lätta att rengöra, underhålla och inspektera. Samt motståndskraftige mot korrosion och mekaniska skador.

Krimas Dieseltankar

Krimas Dieseltankar är tillverkade i 1,5-3 mm rostfri stålplåt av kvalitet 2333. Finns i utförande som passar till de flesta lastbilsmodeller.

Krima tillverkar även kundanpassade specialtankar enligt kundens önskemål. Vissa kunder byter ut original dieseltanken på lastbilen för att den rostat sönder pga att den inte var i rostfritt material. Eller önskar de en större dieseltank med fler litrar för att kunna köra längre utan att behöva fylla på bränsle så ofta.

Alla våra dieseltankar är TIG-svetsade och indelade i sektioner som rymmer ca 100 liter. När dieseltanken är ihopsatt (svetsad) skyddspluggas samtliga hål för att eliminera risken att oönskade partiklar kommer in i dieseltanken. När detta är klart poleras dieseltanken vilket innebär att ingen annan ytbehandling krävs.

Full spårbarhet på alla dieseltankar

Dieseltankarna har genomgått en noggrann täthetskontroll och är CE-märkta. Alla dieseltankar får ett unikt tillverkningsnummer som garanterar full spårbarhet.

Alla våra dieseltankar är anpassade för smidig montering av originaldelar och passar på befintliga konsoler av märket Scania och Volvolastbilar.
Av erfarenhet vet vi att det finns många önskemål om att ändra på placeringen av t ex armaturen eller göra ett urtag för fjäderpaket eller stödben på dieseltankarna. Dessa förändringar eller kompletteringar på våra standard dieseltankar utför vi naturligtvis rutinmässigt i vår verkstad.

Vanliga frågor och svar om dieseltankar för transportindustrin

Fråga: Vad är en dieseltank och dess syfte inom transportindustrin?

Svar: En dieseltank är en behållare som används för att lagra dieselbränsle för fordon inom transportindustrin. Dess syfte är att förse fordonen med bränsle för att driva deras motorer.

Fråga: Vilka är de vanligaste typerna av dieseltankar som används i transportindustrin?

Svar: De vanligaste typerna av dieseltankar är vanligtvis antingen tankar för montering på fordonet eller större stationära tankar som används för att fylla på fordonens tankar på en bränslestation.

Fråga: Vilka säkerhetsåtgärder behöver man vid hantering och lagring av dieseltankar?

Svar: Några säkerhetsåtgärder inkluderar att se till att tankarna är korrekt jordade för att förhindra statisk elektricitet, att ha lämpliga brandsläckningsutrustningar till hands, och att följa alla föreskrifter och riktlinjer för hantering och lagring av dieselbränsle.

Fråga: Hur utförs underhåll av dieseltankar för att säkerställa deras långsiktiga funktion och säkerhet?

Svar: Underhåll av dieseltankar kan inkludera regelbunden inspektion för att upptäcka eventuella läckage eller skador, rengöring av tanken för att avlägsna sediment och föroreningar, samt eventuellt byte av slitna eller skadade delar.

Fråga: Vad är några vanliga problem som kan uppstå med dieseltankar och hur kan de åtgärdas?

Svar: Några vanliga problem inkluderar läckage, korrosion och förorening av bränslet. Läckage kan åtgärdas genom att reparera eller ersätta skadade delar, korrosion kan förebyggas genom att använda korrosionsbeständiga material och föroreningar kan avlägsnas genom att filtrera bränslet och hålla tanken ren.