Läs mer

Vad är hydraultankar?

Hydrauloljetankar är behållare som används i hydrauliska system för att lagra och reglera flödet av hydraulvätska. De tjänar att hålla en reserv av vätska såsom olja eller vatten, upprätthålla vätsketrycket och eliminera luft och föroreningar från systemet.

Stål och aluminium hydraultankar

De vi tillverkar är gjorda av stål och aluminium. Hydraultankarna finns i många olika former och storlekar för att passa olika behov. Det som inte finns som standard kan vi tillverka.

Rammonterade och framstamsmonterade tankar

Vårt program på hydraultankar omfattar rammonterade och framstamsmonterade tankar i rostfritt och aluminium i volymer från 50 till 350 liter.

Vi har ett stort utbud av tillbehör och komponenter och kan leverera kompletta enheter.

Rostfria hydraultankar

Alla H-tankar levereras med påfyllningslock, nivåglas, avluftningsfilter och bottenplugg.

Rammonterad rostfri tank för de lite mindre behoven. Matning till pump sker från en 2,5” muff på de fyra minsta volymerna. 150 literstanken har dubbla matningar.

Rammonterad rostfri tank. I volymer över 130 liter finns 2 st 2,5” muffar som matning till pump.

H-3 är en rammonterad tank som täcker de mer tuffa behoven. I volymer från 100 till 350 liter.

En sluttande front där returfilter och påfyllning är placerade gör att service och påfyllning sker på ett enkelt sätt.

Alla storlekar, utom den minsta (100 l) har dubbla 2,5” matarledningar. De största volymerna 300 och 350 liters har dessutom dubbla filterinfästningar. Alla H-3 är utrustade med en extra 1” muff på ovansidan för montering av signal/nivåvakt.

En rammonterad tank som är anpassad för låga byggnationer.

En sluttande front där returfilter och påfyllning är placerade gör att service och påfyllning sker på ett enkelt sätt.

Alla storlekar, utom den minsta (100 l) har dubbla 2,5” matarledningar. Alla H-3 är utrustade med en extra 1” muff på ovansidan för montering av signal/nivåvakt.

Aluminium hydraultankar

Denna tank är i konstruktionen samma som den i rostfritt men tillverkad i 3 mm aluminium.

Användningsområdet är framförallt då vikten är av betydelse. Ca 35 % mindre vikt (gäller tanken, inte konsoler eller bestyckning) Tillbehör samma som i rostfritt.

Framstamstankar

Framstamstank KRIMA 1

Tank för montering på framstam på lastbilar. Finns i två volymer 90 och 125 liter. Det som skiljer är höjden. Matning till pump med 2.5” muff placerad i tankens botten. Står på gummikuddar och försedd med toppfäste.

Framstamstank KRIMA 1 –Alu

Denna tank är i konstruktionen samma som den i Rfs men tillverkad i aluminium.

Användningsområdet är framförallt då vikten är av betydelse. Ca 35 % mindre vikt. Tillbehör samma som rostfritt.

Framstamstank KRIMA 2

Tank för montering på framstam. Finns i två volymer 125 och 160 liter. Det som skiljer är höjden. Matning till pump med 2.5” muff placerad i tankens botten. Står på gummikuddar och försedd med toppfäste.

Framstamstank KRIMA 3 Alu

Tank för montering på framstam. Volym 200 liter. Matning till pump med 2.st 2” muff placerade på tankens baksida. Monteras stumt mot underlag och spänns med spännband.


Tillverkas i Aluminium och Rostfritt.

Framstamstank Z

Tank för montering på framstam. Volym 105 liter. Monteras med dragstänger som dras fast på löstagbara vinkelfästen som i sin tur monteras fast på bilens gångbord/monteringsplatta.

Hydraultank i tankutförande

Hydraultankar i samma utförande som dieseltanken är ibland att föredra. Vi tillhandahåller till de flesta bilmodeller. Tex 150 liter hydraultank monterad på konsoler som passar Scanias 4 och R-serie mod G.

Vanliga frågor och svar om rostfria hydraltankar

Fråga: Vad är en rostfri hydraltank?

Svar: En rostfri hydraltank är en tank som används för lagring och hantering av vätskor, vanligtvis inom industrier såsom livsmedelsproduktion, läkemedelstillverkning eller kemisk industri. Tanken är tillverkad av rostfritt stål för att förhindra rost och kontaminering av vätskan.

Fråga: Vilka fördelar har rostfria hydraltankar?

Svar: Rostfria hydraltankar erbjuder flera fördelar, inklusive korrosionsbeständighet, hållbarhet, lätt rengöring och underhåll, samt möjligheten att hålla vätskor vid önskad temperatur.

Fråga: Hur rengör man en rostfri hydraltank?

Svar: För att rengöra en rostfri hydraltank börjar man med att tömma ut all vätska och sedan skölja tanken noggrant med rent vatten. Därefter kan man använda specialiserade rengöringsmedel och rengöringsutrustning för att avlägsna eventuell beläggning eller föroreningar. Efter rengöring ska tanken sköljas väl och kontrolleras för att säkerställa att den är helt ren innan den används igen.

Fråga: Hur förvaras rostfria hydraltankar när de inte används?

Svar: När rostfria hydraltankar inte används bör de förvaras på en ren och torr plats för att förhindra rostbildning eller förorening. Tankarna bör också tömmas på all vätska och rengöras noggrant innan de förvaras för att undvika luktbildning eller tillväxt av mikroorganismer.

Fråga: Vilka säkerhetsföreskrifter bör följas vid hantering av rostfria hydraltankar?

Svar: När man hanterar rostfria hydraltankar är det viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna för att undvika olyckor eller skador. Det kan innebära att använda personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon, följa riktlinjer för korrekt lyft och förflyttning av tanken, samt undvika att överfylla eller övertrycka tanken för att förhindra läckage eller bristningar.