K-tank KRIMA

K-tank KRIMA

Tank med diesel och H-olja i samma enhet.
Från 300 liter.
Vid beställning uppge volymbehov.
Kan även levereras med AdBlu tank.

Klicka på artiklar.