Kombinationslåda 2

Kombinationslåda 2

Exempel på kombinationslåda med hydraultank placerad bakom lådan med dubbla sidohängda dörrar.

Se ex.under artiklar.