Kombinationslåda 3

Kombinationslåda 3

Exempel på kombinationslåda med hydraultank placerad vid sidan av låda, med fallande dörr.