Pejlstång

Pejlstång

Pejlstången har varit borta ur vårt sortiment under lång tid.
Efterfrågan har tagit fart igen.
Vi levererar i olika längder. Med diodlampa.